•  

    0901.85.98.98 or 0901.83.98.98

  •  

    songphat@xaynhasaigon.vn

Liên hệ

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Song Phát

36/1 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp HCM

Website : xaynhasaigon.vn

Email : Songphat@xaynhasaigon.vn

Di động:  0901.85.98.98 or 0901.83.98.98

Tel : 028.2253.4671